Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Čo robíme

V tejto časti našej stránky sa dozviete viac o oblastiach, ktoré sú základom našej práce.

Postupne vás budeme informovať v jednotlivých podskupinách pútavou formou o tom, čo vás zaujíma.

Nové články budeme na našu stránku pridávať podľa toho, čo bude v jednotlivých častiach roka pre vás dôležité a užitočné.

Uľahčí vám to zvládať problematické prelomy a situácie v živote vášho dieťaťa.

Ak to nebude stačiť, pokojne sa obráťte na našich odborníkov.

Kontakt nájdete veľmi ľahko. alebo tu:

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: