Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

Naši zamestnanci

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú starostlivosť všetkým, ktorí to potrebujú.

Náš tím je zložený z odborníkov, ktorí pracujú ako interní zamestnanci, podieľajú sa na práci externe, alebo spolupracujú s nami ako samostatné odborné jednotky.


Interní zamestnanci

Mgr. Marcel Kubinský - špeciálny pedagóg (Vysoké Tatry, Poprad a okolie)

PhDr. Alena Janiglošová - psychológ (Vysoké Tatry, Poprad a okolie)

Mgr. Ivana Franková - psychológ (Vysoké Tatry, Poprad a okolie)

Mgr. Katarína Kovalčíková - psychológ (Vysoké Tatry, Poprad a okolie)

Mgr. Petra Paterová - psychológ (Vysoké Tatry, Poprad a okolie)

Mgr. Elena Martinková - špeciálny pedagóg (Vysoké Tatry, Poprad a okolie)

Mgr. Jana Kubinská - administratívny zamestnanec (Vysoké Tatry, Poprad a okolie, Trnava a okolie)

Mgr. Diana Dúcka - psychológ (Trnava a okolie)

Mgr. Ivana Václavíková, PhD. - psychológ (Trnava a okolie)


Externí zamestnanci

Mgr. Eva Litvinská - ekonóm

Spolupracujúci odborníci

PhDr. Jana Bryjová - klinický psychológ

Mgr. Silvia Kubáňová - klinický psychológ

PaedDr. Mária Masárová - klinický logopéd

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: