Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Špecifické poruchy učenia

Úspešné zvládnutie školskej dochádzky predpokladá u každého dieťaťa navštevujúceho základnú školu dobrú úroveň čítania, písania a počítania, ktoré sú základom pre získavanie ďalších poznatkov v živote. Stáva sa, že získavanie uvedených zručnosti robí deťom problém a majú ťažkosti v čítaní, písaní a počítaní.

Môže ísť o špecifické poruchy učenia:

Dyslexia

Dysgrafia

Dysortografia

Dyskalkúlia

Častým problémom detí v školskom i predškolskom veku býva porucha pozornosti, prípadne. hyperaktivita, ktorú rodičia a pedagógovia ťažko zvládajú.
Viac sa dozviete po kliknutí na tento odkaz:

ADHD a ADD

 

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: