Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Naše služby pre školy:

  • DEPISTÁŽ
  • KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
  • KOMPLEXNÁ ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ REHABILITÁCIA
  • KOMPLEXNÁ PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA,
  • PORADENSTVO A PSYCHOTERAPIA
  • PORADENSKÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ
V prípade, že potrebujete špeciálno - pedagogické, resp. psychologické vyšetrenie žiaka vašej školy, môžete použiť nasledujúce formuláre na urýchlenie diagnostického procesu:

Prihlasovací formulár - žiadosť na vyšetrenie on line - kliknite na text

Žiadosť o vyšetrenie - tlačená forma: adobe

Žiadosť o vyšetrenie skupiny žiakov: xls

Pri žiadaní o vyšetrenie skupiny žiakov je potrebný súhlas zákonného zástupcu každého žiaka.
Môžete si ho stiahnúť na tomto mieste:

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa: word

Vyplnené dokumenty nám zašlite poštou alebo e-mailom (viď spodná lišta).

 

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: