Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Neurofeedback

Čo je to neurofeedback?

Je psychofyziologická technológia na:
  • zlepšovanie schopnosti mozgu (meniť svoju elektrickú aktivitu)
  • udržiavanie žiadúceho a optimálnho fungovania mozgu
  • odstraňovanie psychofyzických dysfunkcií sprevádzajúcich rôzne ochorenia, ktoré priamo zapríčiňujú chorobné stavy
Cieľom je naučiť sa regulovať mozgové vlny v tréningovom procese.

Neurofeedback je liečebný postup na zmierňovanie:

  • ľahkých mozgových dysfunkcií
  • porúch pozornosti bez hyperaktivity
  • ADD porúch pozornosti s hyperaktivitou
  • ADHD
  • špecifických vývinových porúch učenia spojených s poruchami pozornosti
  • porúch spánku
  • ľahkých úzkostných stavov
  • ľahkej depresie
  • bolestí hlavy (napäťové aj migrenické)
  • stavoch po úrazoch hlavy
  • porúch príjmu potravy

Metóda sa využíva aj pri:

  • zvyšovaní mentálnej výkonnosti
  • zlepšovaní pamäti
  • zlepšovaní pozornosti

Ako prebieha terapia neurofeedback?

Informácia je klientovi poskytovaná vo forme jednoduchej videohry, ktorá odzrkadľuje aktivitu mozgu v konkrétnom čase.
Klienti sa naučia ovládať svoju mozgovú aktivitu tak, že zvyšujú výskyt vhodných a pre zdravie prospešných frekvencií mozgovej aktivity a potlačia nežiadúce mozgové vlny.
Signály sú snímané z hlavy a sú spracovávané počítačovými programami tak, že premietajú aktuálny EEG signál do videohry, ktorú klient vidí na monitore a pokúša sa videohru ovládať vlastnou vôľou a mysľou.

Čo zlepší neurofeedback?

  • zlepšenie kvality spánku
  • skľudnenie
  • celkové upokojenie
  • zlepšenie pozornosti a koncetrovanej pohotovosti
  • zlepšenie schopnosti učiť sa a pamätať si

Ako dlho trvá neurofeedback?

Proces učenia si vyžaduje dosť času, trpezlivosti, nevyhnutná je pravidelnosť tréningov.
Dĺžka liečby sa mení podľa závažnosti diagnózy a schopností klienta.
Veľa klientov dosiahne prvé úspechy po 15 - 20 tréningoch.
Efektívna liečba si vyžaduje obvykle 30 - 50 tréningov.
Optimálny počet tréningov za týždeň je priemerne 2 - 3.
Možnosť trénovania je 5 krát týždenne.
Počas jedného tréningu prebieha obvykle 10 kôl, v dĺžke trvania 2 - 3 minúty.
Jeden tréning trvá približne 45 - 60 minút.

Koľko stoja neurofeedback tréningy?

Neurofeedback terapia je našou nadštandardnou službou.
Zdravotné poisťovne tento výkon nepreplácajú.

Vstupné vyšetrenie so skúšobným neurofeedback tréningom
10,- Euro
1. - 10. tréning
10,- Euro
11. - 20. tréning
9,- Euro
21. - a viac tréningov
7,- Euro
Tréning zvyšovania mentálnej výkonnosti
10,- Euro
Pri väčšom počte tréningov je možnosť dohodnúť zľavy.

Pracovisko pracuje pod odborným vedením PhDr. Aleny Janiglošovej

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: