Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Naše služby pre rodičov

Naše služby pre rodičov sú zamerané na konzultácie a poradenstvo, následné diagnostické služby s individuálnym stanovením plánu a postupu pri akcelerácii vývinu dieťaťa.

Na tejto stránke sa budete môcť bližšie oboznámiť s témami, ktoré najviac trápia rodičov detí v predškolskom a školskom veku:

Školská zrelosť

Výchova detí a mládeže

Ako predchádzať poruchám učenia

Ako správne písať

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: