Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Vzdelávací vývin

stránka sa pripravuje

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: