Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Informácie pre užívateľov batérie testov
Woodcock-Johnson IE

Pre jednoodborových psychológov sme donedávna organizovali školenia zamerané na efektívne využívaie batérie testov Woodcock- Johnsom IE.
Pre tento rok nemáme pre Vás dobré správy. Školenie tento rok nebude pre nových administrátorov testu, je možné uskutočniť len školenie pre administrátorov, ktorí majú test v používaní a potrebujú si obnoviť zručnosti spojené s administráciou testu.
Samotný test bol súčasťou projektu americkej nadácie, ktorá ho distribuovala účastníkom školenia a dnes zatiaľ nie je možné sa k nemu dostať. Nemáme žiadne skladové zásoby testu.
Problém jes licenciou na vydávanie testu a teda aj so subjetkom, ktorý bude test predávať, resp. distribuovať a kým to nebude vybavené, ďalej sa nepohneme, nedarí sa nám dohodnúť podmienky s vydavateľom testu v USA.

Vzdelávanie pre administrátorov testu Woodcock - Johnson International Editions - preškolenie (obnova získaných zručností)
Začiatok vzdelávania: 27.-28.6.2019
Miesto vzdelávania: Tvrdošín
Informácie k vzdelávaniu si stiahnite tu:
Môžete sa registrovať na vzdelávanie: registračný formulár - online
Prihlášku na vzdelávanie dostane prihlásený záujemca na osobnú e-mailovú adresu po registrácii

Kazuistický seminár pre pokročilých užívateľov Woodcock - Johnson International Editions
Metodické školenie pre psychológov, rozvíjanie zručností pri práci s testom WJ IE II.
Poprad jeseň 2019
Informácie k školeniu stiahnuť tu:

 

 

obchod

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: